Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, akademik hayatına 2001 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yrd.Doç.Dr. olarak başlamıştır.

2006-2007 yıllarında Ortadoğu Teknik Üniversitesi iktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü DOSAP (Doktora Sonrası Araştırma Projesi) kapsamında çalışmalarını yürütmüştür.

2007-2009 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, Lefke Avrupa Üniversitesinde 2009-2014 yılları arasında ve son olarak Girne Amerikan Üniversitesinde yarı zamanlı olarak
görev yapmıştır.

15 Ocak 2015’den itibaren YÖDAK üyesi görevini yürütmektedir.

e-mail: mehmethasguler@yahoo.com
Twitter: @mhasguler